Stillingsinfo

Antall stillinger:
2
Stillingstype:
Vikariat
Kontaktperson:
Jorun Hodneland
Telefon:
56565958
Søknadsfrist:
2018-05-31

Operasjonssjukepleiar

Kysthospitalet i Hagevik (KiH) er eit spesialsjukehus for planlagd ortopedisk kirurgi.

Vi har no ledig to vikariat, begge av eitt års varighet. 

Sjukehuset ligg i Os kommune, tre mil sør for Bergen. Vi tilbyr pasientane våre ei heilskapeleg helseteneste med klinisk undersøking, behandling, pleie, moblisering og vidare oppfølging. 

Sjukehuset er ein del av Ortopedisk klinikk, Helse Bergen, og ufører årleg 1600-1800 inngrep. Operasjonssjukepleiar inngår i teamet rundt operasjonspasienten. 

For stillinga er det krav om dokumentert autorisasjon. Søkjarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg.

Arbeidsoppgåver

 • Operasjonssjukepleier er ei viktig del av teamet rundt pasienten, og samarbeider tett med anestesisjukepleiar og ortoped.

Kvalifikasjonar

 • Må ha norsk autorisasjon
 • Må ha vidareutdanning i operasjonssjukepleie og gjerne erfaring fra ortopedi

Utdanningsretning

 • Sjukepleie videreutdanning
 • Utdanningstittel: Operasjonssjukepleiar

Utdanningsnivå

 • Vidareutdanning / Tilleggsutdanning utover oppnådd grad

Personlege eigenskapar

 • Pasientorientert
 • Ha respekt for kvar enkelt pasient
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Beslutningsdyktig
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Startdato før 1.september om ønskjeleg
 • Dagarbeid, fri helg og høgtider
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Sjukepleiefagleg rettleiing
 • For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, må søkjar gi tilkjenne dette i søknaden
 • IA-bedrift

Andre opplysningar

Reiseaktivitet: Ingen reiseverksemd

Kontaktinfo:

Jorunn Hodneland
Avdelingssjukepleiar
56565958

Bente Merete Attestog
Seksjonsleiar
56565967

Søk stillinga her