Stillingsinfo

Antall stillinger:
1
Stillingstype:
Fast stilling
Kontaktperson:
Karsten Austevoll
Telefon:
928 51 800
Søknadsfrist:
2019-05-20

Fabrikk-/produksjonssjef

Inka AS er en videreforedlingsbedrift med over 40 ansatte, lokalisert på Røtinga, Os kommune, i Hordaland. Vi styrer etter et prinsipp om bærekraft og vi ønsker å forvalte ressursene våre på en forsvarlig og god måte. Vi er opptatt av nyutvikling og effektivisering, og i samarbeid med myndigheter, våre kunder og leverandører, jobber vi kontinuerlig med forbedringer, kvalitetssikring og utvikling av nye produkter. Vi opererer med en topp moderne maskinpark fra ledende leverandører.

Ledig stilling som fabrikk-/produksjonssjef

Søknadsfrist: 20. mai 2019

Inka AS skal bygge ny fabrikk til videreforedling av laks/ørret, og vi ønsker i den forbindelse snarest å ansette ny leder for produksjonen.

Vi søker en person med erfaring fra foredlingsindustri for matvarer, primært foredling av laks/ørret, og som har erfaring med personalhåndtering.

Arbeidsoppgaver
•    Leder for produksjon i både gammel og ny fabrikk
•    Personalansvar med ansvar for å bygge gode team herunder sikre kompetanseutvikling i henhold til behov
•    Ansvarlig for drift, utvikling og fabrikkens økonomiske resultater
•    Implementere produksjonsstrategier som er i tråd med og støtter Inka AS sine mål
•    Proaktivt forbedre fabrikkens HMS-resultater gjennom fokus og medarbeiderinvolvering
•    Bidra til innovasjons- og produktutviklingsarbeidet - der fabrikken er en viktig bidragsyter
•    Sikre at fabrikken til enhver tid har robust drift, både teknisk, system- og ledelses-messig, herunder proaktivt og rutinemessig vedlikehold.
•    Oppfølging av leverandører/kunder og transport/logistikk
•    Sikre at anlegget/fabrikken driftes på en måte som gjør at ansattes sikkerhet ivaretas og at det drives iht. relevante lover og forskrifter.
•    Oppfølging egenkontroll, HACCP, BRC godkjenning, Kosher etc.

Arbeidstid: Etter avtale.

Ønskede kvalifikasjoner
•    Relevant erfaring fra fabrikkledelse/ produksjonsledelse
•    Økonomisk innsikt og forståelse for effektiv produksjon
•    Dokumenterte resultater
•    Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
•    Erfaring med endringsledelse og prosjektledelse
•    Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis teknisk

Personlige egenskaper
•    Ambisiøs og målorientert
•    Utpreget relasjonsbygger med sterke samarbeids- og kommunikasjonsevner
•    Analytisk og med evne til å omsette tall i konkrete aksjoner
•    Motiverende og inspirerende lederstil
•    Genuint opptatt av kvalitet og HMS

Vi tilbyr
•    Dyktige kolleger i et hyggelig arbeidsmiljø
•    Faglig utvikling og gode karrieremuligheter
•    Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
•    Konkurransedyktige betingelser

Søknad med CV og referanser sendes til post@inkafisk.no innen 20.05.2019, og merkes med «Fabrikksjef».

Spørsmål om stillingen kan også rettes til:
Karsten Austevoll – 928 51 800
Kjetil Løvaas - 901 92 520